dimarts, 16 d’agost del 2011

Definició d'emoció

ACTIVITAT 3

La meva definició d’emoció estaria relacionada amb com es sent una persona en un determinat moment degut a una determinada situació o esdeveniment. Em sorgeix un dubte, i és si emoció i sentiment és el mateix.


Definició grupal: Estat psicolofisiològic provocat per la interacció amb l’entorn, però també pot tenir un component intern. És un sentiment subjectiu ja que es dóna a les persones d’una manera diferent i a la vegada, és universal. Una de les majors dificultats és saber gestionar-les i identificar-les. Estic molt d’acord amb aquesta última frase, i és que resulta molt difícil gestionar les emocions i de vegades les apartem, deixant-les en un petit calaix i continuem la nostra rutina.

- Definició segons la RAE:

Emoción

(Del lat. emotĭo, -ōnis).

1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.

2. f. Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo.

- Definició d’emoció extreta del llibre Educación emocional y convivencia en el aula de José L. Zaccagnini: Des d’una perspectiva psicològica, “ les emocions són respostes a determinats estímuls. Però també es poden interpretar com estímuls.”

També es planteja que les emocions són reaccions automàtiques i incontrolables que responen a reflexos biològics de supervivència.

Segons aquest llibre, existeixen diferents interpretacions o definicions d’emoció segons autors, teories o perspectives. Com a prova d’aquesta afirmació, ens trobem amb un quadre que resumeix la història cultural de les emocions:


Época

Que son las emociones...

Que hay que hacer con ellas

GRECIA CLÁSICA

Impulsos inescapables ( pasiones) puestos en el alma humana por los dioses para gobernar (caprichosamente) el comportamiento de los mortales.

Lo único que se puede hacer es asumirlas pasivamente. Por tanto solo cabe aceptar las consecuencias, tanto para bien como para mal.

EDAD MEDIA

Impulsos negativos (tentaciones) con los que el Mundo, el Demonio y la Carne tratan de alejarnos del recto camino que va al Cielo.

Resistir y vencer las tentaciones, o confesar el pecado y hacer penitencia, en caso de sucumbir a ellas. Al objeto de ganarse el Cielo.

MODERNIDAD

Impulsos irracionales (sesgos) que nos pueden apartar del camino lógico y correcto que señala la “ razón pura”.

Reprimirlas o esperar para desfogarlas en contextos íntimos o inocuos tales como las relaciones personales o el ocio.

POSMODERNIDAD

Estados psicológicos (información) debidos a la interacción de los pensamientos, los sentimientos y la interacción con el medio en que vivimos.

Utilitzar esa información para comprendernos y manejarnos mejor a nosotros mismos y a los demás, mejorando así nuestra calidad de vida y la de los que nos rodean.

M’ha semblat molt interessant comprovar les diferents concepcions que es tenia d’emoció segons el moment històric. Segons les concepcions, les emocions es gestionaven activament (expressió) o passivament ( repressió).

En l’actualitat, es suposa que ens trobem en un moment d’expressió de les emocions i del reconeixement de les mateixes. Segons la meva opinió, malgrat aquesta llibertat, encara tenim por d’expressar-les.

Per acabar, voldria comprovar si emoció i sentiment és el mateix.

Segons la RAE, la definició de sentiment seria la següent:

Sentiment

1. m. Acción y efecto de sentir o sentirse.

2. m. Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente.

3. m. Estado del ánimo afligido por un suceso triste o doloroso.

Com a conclusió de si sentiment és el mateix que emoció, diria que les definicions són semblants, és a dir, les dos definicions fan referència a l’alteració de l’ànim. Per exemple: quan estàs trist, experimentes una emoció, la tristesa i et sents trist, ambdós conceptes relacionats amb un esdeveniment negatiu però el sentiment és més prolongat en el temps.

Activitat 4

Després d’haver llegit el capítol de l’alquímia de les emocions, he triat aquestes frases que m’han resultat més importants.

- AMOR:

“Todos los seres humanos buscan ser amados y reconocidos”.

Aquesta frase mostra el punt de partida de la resta de les emocions. A partir d’aquesta seguretat de ser estimat, sorgeixen altres emocions. Per exemple, si algú es sent sol, pot estar trist, tenir por, etc.

Segons la meva opinió, es tracta d’una emoció molt important basada en una necessitat, ja que l’individu es relaciona amb els altres i deixa a un costat la seva individualitat.

Aquest amor, s’ha d’entendre des d’una perspectiva madura de compartir i donar, no des d’una perspectiva immadura, on l’individu es sotmet a un altre individu.

- POR:

“Conocer el miedo es conocer los propios fantasmas y los propios límites”.

En el cas de la por, també estic molt d’acord amb aquesta frase. És de vital importància conèixer les nostres pors i no amagar-les. Aquest coneixement ens ajuda a superar-les, a estar alerta i demanar ajuda en els casos necessaris.

Crec que és tan valent la persona que s’enfronta a riscos com la persona que és conscient dels seus temor i evoluciona enfrontant-los.

- RÀBIA:

“ Dejar salir la rabia, siempre que no haga daño a nadie”.

“ Hablar sobre lo que ha ocurrido...”

Aquestes dos frases resumirien com actuar en cas de que algú experimenti aquesta emoció.

Està clar que no és gens agradable veure una persona que expressa la seva ràbia, però tampoc és bo ocultar-la, acumular-la i que finalment esclati.

Hem de ser conscients, intentar controlar com l’expressem i establir un diàleg per comprendre i comunicar.

- TRISTESA:

“ Negar la tristeza no nos permite estar alegres”.

Estic completament d’acord amb aquesta frase. En la societat actual, sembla que s’ha d’amagar la tristesa, no podem estar tristos. Això és una contrarietat, perquè quan tenim una preocupació i estem tristos, necessitem mostrar aquesta emoció i cerquem consol, suport i unes paraules d’algú que ens ajudin a superar aquests mal moments.

Crec que si som capaços de demostrar la nostra tristesa, això farà que siguem conscients del nostre estat i cerquem ajuda d’altres persones. Per exemple, els grups d’ajuda que comparteixen experiències, consells i suport.

- ALEGRIA:

“ Procurar repartir un soplo de alegría en nuestro entorno”.

Com s’expressa en aquesta frase, l’alegria s’ha de repartir, i com repartir-la, per exemple en forma de somriure.

No sé si algú ha fet la prova d’anar a qualsevol lloc i demanar una cosa amb un somriure, automàticament l’altra persona està predisposada a escoltar i ajudar. Ben al contrari, si vas amb mala cara, potser et trobaràs una mala contestació.

Estic molt segura d’aquesta afirmació, ja que al meu treball quan arriba un client enfadat, jo automàticament el miro i somric, es relaxa una mica i comencem a parlar.

Recomano a tothom que utilitzi el somriure i sobretot amb els nens que són fàcils de convèncer.


Com a conclusió final diria que nosaltres com a futurs educadors hem de transmetre als nostres alumnes la importància d’expressar els seus sentiments i emocions, ja siguin positives o negatives per aconseguir una vida saludable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada