dimecres, 31 d’agost del 2011

LA MEVA ACTIVITAT: LA CAIXA SORPRESA DE LES EMOCIONS

Per realitzar l’activitat proposada necessitàrem plantejar: uns objectius, a qui va dirigida aquesta activitat, agrupació dels nens, materials necessaris i realitzar una proposta de treball.

Descripció de l’activitat:

Prèviament a la realització d’aquesta activitat s’haurà fet una classe introductòria sobre què són les emocions, tipus, etc.

Cada nen portarà una caixa de cartró que decorarà personalment a l’escola. Els nens la portaran a casa i amb ajuda de les seves famílies hauran de portar algun objecte relacionat amb les emocions ( fotos, joguines, dibuixos, etc).

L’activitat consistirà en compartir amb la resta de la classe perquè s’ha triat aquest objecte, quina emoció desperta en el nen, i després els companys podran debatre què opinen ells.

Suposo que es generarà debat ja que per a un nen un joguina li pot portar records tristos perquè es va trencar i el nen va plorar molt, i un altre nen, pot pensar que una joguina li fa pensar en el seu germà i es posa content.

Objectius:

- Reconèixer les emocions.

- Cercar materials relacionats amb el tema proposat.

- Treballar el llenguatge verbal.

- Mantenir una actitud d’escolta.

- Respectar les normes de l’activitat.

Activitat adreçada a:

Educació Infantil

Agrupament:

Gran grup

Material:

Una caixa de cartró i pintures.

Materials que els nens portin de casa com fotos, revistes, contes, joguines, peluixos, cds, etc.

Proposta de treball:

1- Els nens s’han de col·locar en rotllana.

2- Es demanarà un voluntari per començar a mostrar la seva caixa.

3- El nen explicarà els objectes que ha portat, la raó i l’emoció que li provoquen.

4- Quan acabi la intervenció s’establirà un debat sobre l’opinió dels altres nens.

5- Es repetirà amb tots els nens de la classe.

6- Avaluació de l’activitat (objectius aconseguits, interès dels nens, autoavaluació del mestre).

Penso que aquesta activitat, fomentarà el diàleg entre els nens i que expressin les seves emocions en les mateixes condicions, ja que tothom podrà participar. A més a més, els permetrà realitzar l’activitat de recerca dels materials amb la seva família.

Resulta positiu que es realitzin activitats específiques sobre les emocions, però és veritat que hauria de ser un treball continu, present en cada moment. Les emocions estan presents tant en nens com en adults, i seria necessari que en qualsevol moment ens poguéssim aturar per expressar-nos i compartir.

El treball de les emocions a l’escola està present en cada activitat, començant per l’assemblea, passant per les produccions artístiques dels nens i acabant en un debat plantejat per algun nen.

El dia a dia, ha de permetre el diàleg entre els nens i el mestre, i després entre els nens i la seva família.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada