diumenge, 27 de març del 2011

Primera aproximació a les emocions


Aquesta imatge reflexa una mica el meu estat d’ànim, tranquil·la, contenta i amb il·lusió. Com aquest paisatge que transmet tranquil·litat i optimisme.

En realitat, aquesta primera setmana de classe no vaig assistir, però el començament de semestre i noves assignatures em generen una sensació de curiositat i il·lusió. Compararia aquesta sensació amb el començament d’un llibre, tens unes expectatives i a mesura que vas llegint, et vas fent una idea més clara i ja saps si t’agradarà o enganxarà, o si simplement l’acabaràs de llegir per no deixar-lo a mitges.

En el cas d’aquesta assignatura, crec que parlarem de les emocions en el context de l’escola. Espero que no només es tracti de donar continguts teòrics i aprendre conceptes, autors i teories, que és important, però un tema com les emocions s’hauria de plantejar des de diferents enfocaments.

Em sembla molt positiu que en aquestos estudis s’hagi contemplat que les emocions són molt importants per al desenvolupament global d’una persona i s’hagi creat aquesta assignatura per comprendre el seu desenvolupament en els nostres futurs alumnes.

Ara mateix, abans de començar aquesta assignatura, em sorgeixen moltes preguntes:

- És el mateix emoció que sentiment?

- Són les emocions una característica pròpia dels humans o els animals també poden tenir emocions?

- Poden les emocions condicionar els nostres comportaments?

M’agradaria que aquestes preguntes s’anessin responent a poc a poc, i segur que em sorgiran moltes més

QUADRE D’EMOCIONS

En aquest quadre he col·locat les emocions, segons eren positives, negatives o ambigües.

EMOCIONS POSITIVES

EMOCIONS NEGATIVES

EMOCIONS AMBIGÜES

Felicitat: quant et sents bé, positiu i amb ganes i capacitat de fer qualsevol cosa.

Tristesa: quan et sents malament i no tens ganes de fer res.

Sorpresa: sensació agradable o desagradable davant un fet que no esperaves.


Por: quan algun fet, persona o cosa aconsegueix que et sentis en perill.Ràbia: sentiment de frustració quan no alguna cosa no surt com ho tenies planejat.


Desprès de realitzar aquesta classificació segons la meva opinió, he cercat informació per obtenir definicions més tècniques.

Segons la Wikipedia, Ekman i els seus col·laboradors varen anomenar 6 emocions que són universals i biològicament bàsiques, les quals són:

- 1. Sorpresa (Surprise) 2. Fàstic (Disgust) 3. Tristesa (Sadness) 4. Ira (Anger) 5. Por (Fear) 6. Alegria/Felicitat (Happiness).

He vist que més o menys havia encertat les emocions que havia posat al quadre. Ara cercaré una definició més tècnica per a cadascuna.

DEFINICIONS DE WIKIPEDIA:

- Sorpresa: és un breu estat emocional, resultat d’un esdeveniment inesperat.

- Fàstic: fort desgrat i disgust cap a substàncies i objectes, també pot ser suscitat per persones o comportaments.

- Tristesa: és una de les emocions bàsiques ( no natals ) del ser humà. Estat afectiu provocat per un decaïment de la moral.

- Ira: és una emoció que s’expressa amb es una emoción que se expresa con enuig, ressentiment, fúria i irritabilitat.

- Por: és una emoció caracteritzada per un intens sentiment habitualment desagradable, provocat per la percepció d’un perill.

- Alegria: és una de les emocions bàsiques. Segons l’escriptor i orientador, Renny, es tracta d’un estat generador de benestar general, alts nivells d’energia i una poderosa disposició a l’acció constructiva.


ACTIVITAT 2

Abans d’anomenar les emocions primàries, donaria una definició. Es tracta de reaccions que sorgeixen d’una forma innata en el ser humà.

Segons la definició de la següent pàgina web, http://www.las-emociones.com/tipos-de-emociones.html: les emocions primàries es desencadenen en resposta d’un esdeveniment.

Les emocions primàries són la por, la ira i el disgust. Crec que aquestes emocions desencadenen reaccions per part del ser humà que li ajuden a protegir-se.

També penso que la por és una emoció que també es pot donar en els animals, però de diferent manera que en els sers humans.

He trobat un article que parla sobre els animals i la seva reacció quan es senten en perill. Normalment reaccionen allunyant-se. Quan no és possible l’allunyament, es tornen agressius. I finalment, si no poden fugir, es rendeixen i deixen de lluitar.

http://www.misuperacionpersonal.com/superacionpersonal-articulos/ansiedad/fisiologia-del-miedo.htm

Nuestro organismo está equipado con todo un complejo sistema de supervivencia que se activa a sí mismo ante la percepción de cualquier peligro, se auto regula y prepara el terreno para favorecer la supervivencia del individuo.

De acuerdo con el Dr. Jaime De La Torre, hay una serie de actitudes primarias de supervivencia en los animales y en los humanos también. Cuando un animal se siente amenazado, su primera reacción es alejarse de la amenaza. Esto le evita dolor, peligro y gasto de energía. Sin embargo hay situaciones en las que el escape no es posible, y es en estos casos cuando el animal se torna agresivo y se activa toda una serie de reacciones en su cuerpo que lo preparan para la pelea. La agresión provocada por miedo es característica de animales en peligro que se sienten acorralados y sin posibilidad de escape. Siempre y cuando el animal sienta que tiene oportunidad de vencer aquello que lo amenaza, va a luchar en su contra. Sin embargo, si llega un momento en el que se da cuenta de que no puede vencer, entonces se abandona a la muerte, es decir se “deprime” y deja de luchar…

Segons la lectura Emociones primarias y su alquimia, són les que tenim des del naixement i tenen com a objectiu preservar l’espècie. Són les següents: l’amor, la por, la ràbia, la tristesa i l’alegria.

En anteriors recerques de definicions, l’amor no apareixia com a emoció primària, i realment és molt important per als sers humans.

AMOR

L’home no pot viure tot sol, necessita una relació amb els seus iguals. Per això, el ser humà des de que neix necessita de la seva mare tant per cobrir les seves necessitats bàsiques ( alimentació, higiene ) com per la relació que s’estableix entre els dos, vincle afectiu.

Posteriorment, les relacions s’ampliaran amb la família extensa, els amics, i la parella, amb la qual formarà una nova família.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada