dimecres, 31 d’agost del 2011

VALORACIÓ FINAL


Aquesta assignatura m’ha donat una visió diferent de temes com les emocions, la família, l’escola i les necessitats infantils.

He pres consciència que el reconeixement i expressió de les emocions pot ajudar tant a nens com a professionals per tenir una vida feliç. És molt important, tenir temps per expressar-les i compartir-les, i això ajuda realment a desenvolupar-se integralment.

La visió tradicional d’escola que ensenya només continguts acadèmics, no pot ser un model a seguir. Nosaltres com a futurs professionals d’una etapa tan important com l’educació infantil, hem d’anar més lluny.

El treball de les emocions a l’escola està present en cada activitat, començant per l’assemblea, passant per les produccions artístiques dels nens i acabant en un debat començat per un nen sobre qualsevol qüestió. El dia a dia, ha de permetre el diàleg entre els nens i el mestre, i després entre els nens i la seva família.

L’escola ha de ser més que un lloc on es passen moltes hores al dia, a la setmana i al llarg dels anys. Ha de donar la possibilitat a tots els nens de gaudir, aprendre i compartir.

A més a més, ha de garantir que tots els nens tinguin les seves necessitats cobertes, i en cas negatiu, iniciar un procediment amb la col·laboració d’organismes i professionals per tal de que investiguin i prenguin les mesures oportunes.

En relació al maltractament dels nens, he trobat molt interessant el tema de resiliència. Desconeixia aquest concepte sobre la capacitat de recuperació de persones que han sofert una experiència negativa, i continuen amb la seva vida. El trobo revelador, i em dona esperança.

També considero que el treball dels tutors de resiliència, és a dir, aquests professionals que treballen en centres d’acollida o algunes famílies que accepten a nens que han sofert maltractament, té molt de mèrit i s’ha de reconèixer. Són portadors de segones oportunitats per a nens que han sofert experiències molt negatives.

Com a conclusió d’aquesta assignatura, recomanaria a tothom viure feliç i preocupar-se del seu benestar. Una persona feliç, serà capaç de transmetre això a les persones que l’envolten i així successivament.

Avui en dia, resulta difícil aturar el ritme, i pensar si som feliços amb el que estem fent. Aquesta reflexió ens podria ajudar molt a millorar la nostra vida.


RECURSOS

BIBLIOGRAFIA:

BARUDY J. ( 1998), El dolor invisible de la infancia, una lectura ecosistémica del maltrato infantil, Barcelona: Paidós Terapia familiar.

ACOSTA MESAS, A; ARRIBAS ÁLVAREZ, J. M.; etc. (2008), Educación Emocional y convivencia en el aula, Secretaría General Técnica ( Ministerio de Educación, Política Social y Deporte).

Las necesidades básicas de la infancia. Lo que cada niño o niña necesita para vivir, crecer y aprender.

PALOU VICENS, S. (2004), Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia, Barcelona: Graó.

PÉREZ, M.L., CARRETERO M.R., JUANDÓ J.(2001), Afectos, emociones y relaciones en la escuela, Barcelona: Graó.

DÍEZ M.C. (2002), El piso de abajo de la escuela, Barcelona: Graó.

LÓPEZ F., Necesidades en la infancia y en la adolescencia, Piràmide.

MERCER, J.,Understanding Attachment ( capítulo 1).

Psicologia de l’educació de la Universitat Oberta de Catalunya.

ARTICLES:

Cap a on va la família? Canvis en l’estructura familiar, Marta Rico Iñigo, Escola catalana, maig 2001, nº 380.

Retrato de dos modelos de familia, de Giorjo Nardonne y Mauro Bolmida, Revista Cuadernos de Pedagogía nº378, Abril 2008.

La conquesta de la classe, El període d’adaptació de Cristòbal Gómez Mayorga, revista In-fàn-ci-a.

Projecte de transició entre cicles: de 0-3 a 3-6, de Flora Ferrer i Núria Carbonell, revista Guix d’Infantil núm. 7 Maig-Juny 2002.

La integración escolar como parte de un modelo de protección infantil basado en la promoción de la resilencia , Jorge Barudy Labrin.

Conferencia del Dr. Jorge Barudy: “ Los buenos tratos y la resiliencia infantil en la prevención de los trastornos del comportamiento”.

PÀGINES WEB:

http://www.rae.es/rae.html

http://www.inprf-cd.org.mx/pdf/sm3003/sm300301.pdf

http://www.carmendiez.com/

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasserytener.htm

http://www9.xtec.cat/web/projectes/196

http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/online/inge_origins.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby

http://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_theory

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/yf/famsci/fs617w.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego

http://www.redsistemica.com.ar/articulo85-1.htm

http://www.centrodepsicologia.org/_articulo296_enesp.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicolog%C3%ADa)

http://www.psicologia-positiva.com/resiliencia.html

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/h-violen.html

http://bibliopoemes.blogspot.com/search/label/poemes%20als%20pares

http://socioemocional.blogspot.com/2008/02/programas-de-educacin-socioemocional.html

VÍDEOS:

http://www.tu.tv/videos/baby-human-sentir

http://www.youtube.com/watch?v=98tEOWeMVbA

http://www.youtube.com/watch?v=2VxZ-RqTpDM

http://www.youtube.com/watch?v=auDhV2bc1As

http://www.youtube.com/watch?v=oQikW9bvRW4

http://www.youtube.com/watch?v=98AZoTWpsgc

http://www.youtube.com/watch?v=yWcChtsXgLE

http://www.youtube.com/watch?v=TrDGiiceYy4

http://www.youtube.com/watch?v=NRAcBxJyXyI

http://www.youtube.com/watch?v=9sBgnZaZFTs

http://www.youtube.com/watch?v=t6-ClbRXqPg

http://www.youtube.com/watch?v=VAAmSqv2GV8&feature=related

LA MEVA ACTIVITAT: LA CAIXA SORPRESA DE LES EMOCIONS

Per realitzar l’activitat proposada necessitàrem plantejar: uns objectius, a qui va dirigida aquesta activitat, agrupació dels nens, materials necessaris i realitzar una proposta de treball.

Descripció de l’activitat:

Prèviament a la realització d’aquesta activitat s’haurà fet una classe introductòria sobre què són les emocions, tipus, etc.

Cada nen portarà una caixa de cartró que decorarà personalment a l’escola. Els nens la portaran a casa i amb ajuda de les seves famílies hauran de portar algun objecte relacionat amb les emocions ( fotos, joguines, dibuixos, etc).

L’activitat consistirà en compartir amb la resta de la classe perquè s’ha triat aquest objecte, quina emoció desperta en el nen, i després els companys podran debatre què opinen ells.

Suposo que es generarà debat ja que per a un nen un joguina li pot portar records tristos perquè es va trencar i el nen va plorar molt, i un altre nen, pot pensar que una joguina li fa pensar en el seu germà i es posa content.

Objectius:

- Reconèixer les emocions.

- Cercar materials relacionats amb el tema proposat.

- Treballar el llenguatge verbal.

- Mantenir una actitud d’escolta.

- Respectar les normes de l’activitat.

Activitat adreçada a:

Educació Infantil

Agrupament:

Gran grup

Material:

Una caixa de cartró i pintures.

Materials que els nens portin de casa com fotos, revistes, contes, joguines, peluixos, cds, etc.

Proposta de treball:

1- Els nens s’han de col·locar en rotllana.

2- Es demanarà un voluntari per començar a mostrar la seva caixa.

3- El nen explicarà els objectes que ha portat, la raó i l’emoció que li provoquen.

4- Quan acabi la intervenció s’establirà un debat sobre l’opinió dels altres nens.

5- Es repetirà amb tots els nens de la classe.

6- Avaluació de l’activitat (objectius aconseguits, interès dels nens, autoavaluació del mestre).

Penso que aquesta activitat, fomentarà el diàleg entre els nens i que expressin les seves emocions en les mateixes condicions, ja que tothom podrà participar. A més a més, els permetrà realitzar l’activitat de recerca dels materials amb la seva família.

Resulta positiu que es realitzin activitats específiques sobre les emocions, però és veritat que hauria de ser un treball continu, present en cada moment. Les emocions estan presents tant en nens com en adults, i seria necessari que en qualsevol moment ens poguéssim aturar per expressar-nos i compartir.

El treball de les emocions a l’escola està present en cada activitat, començant per l’assemblea, passant per les produccions artístiques dels nens i acabant en un debat plantejat per algun nen.

El dia a dia, ha de permetre el diàleg entre els nens i el mestre, i després entre els nens i la seva família.