dijous, 25 d’agost del 2011

Reflexió sobre el documental: Baby human To feel (sentir)

Aquest vídeo ens mostra com els 2 primers anys de vida el nen experimenta una muntanya d’emocions i com s’enfronten a aquestes, depèn del temperament amb el que neixen.Videos tu.tv

1. Quins aspectes trobes interessants i reforcen el que ja sabies?

El vídeo explica que la forma de comunicació del nen durant el primer mes de vida és mitjançant els grunyits. Durant aquest primer mes somriu gràcies a les primeres interaccions amb els seus pares.

Més endavant, quan el nen té 3 mesos, s’expressarà mitjançant crists i sorolls. En aquest moment també comencen les visites socials, les quals són imprescindibles per a què el nen interactui amb gent de fora de la família.

En aquest moment el nen ja expressa les emocions bàsiques (sorpresa, plaer, frustració i ira) que més tard es matisaran.

Quan té 4 mesos, té un repertori de diferents tipus de plor per comunicar els seus estats. També ens explica que la mare està acostumada a les expressions facials del seu fill.

Un gran pas per als nens i que els conduirà cap a noves emocions és el reconeixement d’ells mateixos. Aquest sorgirà cap als 2 anys de vida. A partir d’aquí, serà capaç de reconèixer emocions com la vergonya i l’orgull.

Cap als dos anys, el llenguatge ajuda al bebè a ampliar el seu repertori per expressar els seus sentiments.

També es mostra que la cura dels fills està molt influenciada pel caràcter d’aquests i s’ha de tenir en compte per obtenir la seva cooperació.

El vídeo acaba explicant que l’amor és el sentiment més important.

2. Quins aspectes t’aporten nous coneixements?

No sabia que als 3 mesos sorgia el somriure social com a resposta a l’atenció i el despertar a la sociabilitat.

M’ha sorprès molt l’experiment de la cinta que fan amb els bebès. No podia imaginar que un bebè de 3 mesos fos capaç de saber si ell controla el monitor i que quan no és així, es sent frustrat.

Un altre aspecte que desconeixia, era que el bebè associa la cara i la veu de la seva mare amb una emoció molt abans que la del seu pare.

En relació al temperament, el vídeo exposa que cada nen arriba al món amb el seu temperament.

També s’explica que el caràcter es modela, evoluciona amb ajuda i canvia segons les reaccions de la gent al voltant.

Sobre les emocions com la ira, s’explica que es poden regular amb distraccions externes o pròpies.

L’experiment que fan mesurant l’activitat del lòbul frontal mostra com els nens amb personalitat més tranquil·la tenen més activitat sensorial.

3. Quins aspectes trobes que són susceptibles de debat/discussió

Com en qualsevol experiment, la fiabilitat no és del 100%. Intervenen moltes variables que poden alterar els resultats i a més a més la mostra pot no resultar representativa.

4. Quina funció compleixen les emocions morals?

A partir de l’estat d’autoconsciència, el bebè experimentarà emocions més complexes com les emocions morals.

Segons l’article Neurobiología de las emociones morales de Roberto E. Mercadillo, José Luis Díaz i Fernando A. Barrios, les emocions morals s’originen en funció dels interessos o del benestar de la societat o de persones distintes de qui experimenta l’emoció. Aquestes emocions complexes sorgeixen per la percepció de trencament de normes morals o per un comportament moralment motivat i per tant, ocorren davant factors culturals i socials que participen en la seva manifestació com aparèixer en públic.

Penso que aquestes emocions regulen les actuacions de la persona entre allò que està ben fet i allò que no.

5. Reflexió global del vídeo.

Penso que la següent frase és un resum d’aquest documental: “Les emocions són el llenguatge de la infància, abans de que el nen parli”.

Aquesta afirmació està del tot comprovada, i és que els nens encara no poden expressar-se utilitzant el llenguatge i per això, han d’utilitzar les seves emocions. Es tracta d’una forma de llenguatge més primària.

Les interaccions socials són molt importants pel nen i pel seu desenvolupament socioemocional. A part de les figures d’afecció més properes com són els pares, també es necessària la presència d’altres persones a la vida del nen, és a dir, d’altres contextos de socialització que permetran al nen realitzar diferents aprenentatges.

Una forma imprescindible que tenen els nens de relacionar-se i compartir experiències amb els seus iguals, és el joc. Aquest els permet interactuar, expressar-se, sentir emocions diferents i desenvolupar la seva capacitat d’imaginació amb la qual poden expressar un profund concepte de les relacions socials.

Recomano la visualització del següent vídeo que explica la importància del joc per les relacions socials:Referent a alguns experiments realitzats al primer documental, sobretot m’han sorprès els referents a les emocions morals com la vergonya o l’orgull. Pareix impossible que nens tan petits siguin capaços d’experimentar aquestes emocions que creia més pròpies dels adults.

Per finalitzar, diria que la única crítica possible a aquest documental concerneix als experiments realitzats. Com ja he exposat anteriorment, és molt difícil treure unes conclusions científiques sobre les proves realitzades a aquests nens, ja que hi ha moltes variables a tenir en compte.

En termes generals, he trobat aquest documental molt interessant i fàcil d’entendre, molt útil per a nosaltres com a futurs professionals que hem de donar la importància que tenen les emocions per als nens.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada